Schou-Andreassen AS har et rikt utvalg av produkter innenfor brann – og sikkerhetsutstyr som vi har dannet kjennskap og erfaring til gjennom mange år. Produktene gir en økt sikkerhet for deg og andre i tillegg til å være pålitelig og ha en fornuftig pris.

Eksempel på produkter er Deltronic røykvarslere/gassvarslere, Parat redningsline, Parat c fluktmaske, slukkeskum, branntepper, safety flash etc.

110205 - Deltronic MHP-8221 med eske
Parat redningsline - 27 og 40 meter