Kurs

Schou-Andreassen AS tilbyr både brann og førstehjelpskurs. Vi kan tilby kurs både på norsk og engelsk

 

Grunnkurs Brannvern 

Kurset er beregnet på alle som ikke har kjennskap til faget brann fra før, eller som trenger en oppfriskning på grunnivå. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne velge riktig slokkeutstyr, samt forebygge, identifisere og slokke branntilløp. Ansatte i særskilte brannobjekt bør ha slikt kurs.

 

Slokkeøvelse – teknikk og taktikk

Kurset gir deltagerne en grunnleggende opplæring i bruk av håndslokkere med pulver, vann, skum og CO2. Kurset kombineres ofte med brannøvelse hos kunden.

 

Evakueringsøvelse 

Hva skjer i din bedrift når brannalarmen går? Schou-Andreassen AS kan være med å kartlegge rutiner ved evakuering, og bistå i gjennomgang av hva som fungerer og ikke. Ved øvelse har vi mulighet til å bruke røykmaskin, slå av strømmen etc, for å lage en mest mulig realistisk evakueringssituasjon.

 

Førstehjelpskurs

Det er viktig å kunne bidra med umiddelbar hjelp når noen blir akutt syke eller rammet av en ulykke. De profesjonelle er som oftest ikke i nærheten når ulykken inntreffer.

Det er derfor livsviktig at flest mulig har kunnskap som gjør dem i stand til å sette i gang med for eksempel hjerte og lungeredning. En tidlig innsats med førstehjelp dobler den skadedes sjanse til å overleve en hjertestans.